AppView – wrapper View zupełnie jak AppController?

Gdy potrzebujesz wrappera dla widoków (takiego jak masz dla kontrolerów i modeli odpowiednio AppController i AppModel), wystarczy kilka prostych kroków:
1. W AppController dodaj

var $view = "App";

2. w /app/views/ utwórz plik App.php, jego zawartość to:

class AppView extends View {
}

Tyle :D (dzięki Ad7Six na http://groups.google.com/group/cake-php/browse_thread/thread/3d9e3449718f5114).

Po co to komu? Mnie akurat przydało się, żeby mojemu lenistwu stało się zadość. Nie chciało mi się w widokach pisać długich ścieżek do prototype:

echo $javascript->link('/forum/js/scriptaculous-js-1.8.2/lib/prototype', false);
echo $javascript->link('/forum/js/scriptaculous-js-1.8.2/src/scriptaculous', false);

więc utworzyłem AppView:

class AppView extends View {
var $prototype = '/forum/js/scriptaculous-js-1.8.2/lib/prototype';
var $scriptaculous = '/forum/js/scriptaculous-js-1.8.2/lib/prototype';
}

i teraz załączanie tych bibliotek wygląda tak:

echo $javascript->link($this->prototype, false);
echo $javascript->link($this->scriptaculous, false);

Oczywiście w razie, gdybym podmieniał biblioteki na nowsze – zrobię to tylko w jednym miejscu

Share Button

One thought on “AppView – wrapper View zupełnie jak AppController?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *