Jak wyczyścić cache dla zakładek (tabs) w jQuery?

Notka ku pamięci (żeby następnym razem nie szukać godzinę rozwiązania pt JQuery.tabs.disableCache).

Jeśli używasz zakładek (jQuery.UI.tabs()) z włączonym keszowaniem (co jest dobrym pomysłem, ze względu na czas odpowiedzi) to możesz w końcu dojść do momentu, że należy wyczyścić cache dla konkretnej zakładki
(dlatego, ze na przykład został wykonany ajaxowy submit formularza).

Nie znajdziesz niestety funkcji “clearCache”, którą ja bezskutecznie poszukiwałem (zakładałem, że najpierw muszę wyczyścić cache dla tej zakładki, a później obsłużyć załadowanie nowych elementów do zakładki). Okazuje się, że można to zrobić równocześnie za pomocą metody “load”:

jQuery(“#idKonteneraZakladek”).tabs(“load”, [id_zakłaki]);

Więcej szczegółów.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *