Skróć swoje listingi

Pewnie w niemal każdym swoim widoku index.ctp masz fragment kodu podobny do tego:

<?php
$i = 0;
foreach ($tracks as $track):
	$class = null;
	if ($i++ % 2 == 0) {
		$class = ' class="altrow"';
	}
?>
	<tr<?php echo $class;?>>
		<td>
			<?php echo $track['Track']['id']; ?>
		</td>
		<td>
			<?php echo $track['Track']['name']; ?>
		</td>
		<td>
			<?php echo $track['Car']['name']; ?>
		</td>
		<td>
			<?php echo $track['Track']['begin']; ?>
		</td>
		<td>
			<?php echo $track['Track']['end']; ?>
		</td>
		<td>
			<?php echo $track['Track']['length']; ?>
		</td>
		<td class="actions">
			<?php echo $html->link(
			  __('Edycja', true),
			  array(
			   'action' => 'edit',
			   $track['Track']['id'] ,
			   $track['Car']['id']
			  )
			 );
			?>

		</td>
	</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

Chce Ci się pisać ten kod kilkadziesiąt razy w jednym projekcie? Mnie też nie. Dlatego napisałem prosty element, który to trochę automatyzuje (nazwałem go “list”):

// app/views/elements/list.ctp
<?php
  $i = 0;
  foreach($elements as $key => $element):
  $class = null;
  if ($i++ % 2 == 0) {
   $class = ' class="altrow"';
  }
?>
  <tr <?php echo $class?>>
   <?php foreach($fields as $path): ?>
     <td>
      <?php echo Set::classicExtract($element, $path) ?>
     </td>
   <?php endforeach; ?>
     <?php if(isset($links)): ?>
      <td>
        <?php foreach($links as $name => $url): ?>
         <?php
           if(!is_array($url["params"])) {
            $url["params"] = array($url["params"]);
           }
           foreach($url["params"] as $key => $path){
            $url[$key] = Set::classicExtract(
              $element,
              $path
            );
           }
           unset($url["params"]);
         ?>
         <?php echo $html->link($name, $url)?>
        <?php endforeach; ?>
      </td>
     <?php endif; ?>
  </tr>
<?php endforeach; ?>

Jego użycie jest dość proste. Dla przykładu wygenerujemy ten sam “output” dla pierwszego listingu z tego postu:

echo $this->renderElement(
     "list",
     array(
      "elements" => $tracks,
      "fields" => array(
        "Track.name", "Car.name", "Track.begin",
        "Track.end", "Track.length"
      ),
      "links"=> array(
        "edycja" => array(
         "controller"=> "tracks", "action"=> "edit",
         "params" => array(
           "Track.id", "Car.id"
         )
        )
      )
     )
   )

Opiszę poszczególne parametry przekazywane do tego elementu:

 • “elements” – kolekcja (w tym wypadku tablica) elementów zwrócona na przykład przez $this->Track->find(“all”)
 • “fields” – pola, które mają się pojawić w komórkach tabeli
 • “links” – tu definiujemy jakie linki mają się pojawić w ostatniej kolumnie (zazwyczaj tam znajdują się “opcje”). Indeksy kolejnych elementów to nazwy linków (tutaj “edycja”).
  • “controller” i “action” są identycznie używane jak w metodzie HtmlHelper::link()
  • “params” jest dość ciekawy. Jeśli chcemy w wygenerowanym linku mieć jeden parametr (najczęściej id), robimy to tak:
         "edycja" => array(
           "controller"=> "cars", "action"=> "edit", "params"=>"Car.id"
         ),
   

   gdy parametrów ma być więcej – ścieżki do nich przekazujemy w tablicy (tak jak w przykładzie):

           "edycja" => array( 
             "controller"=> "tracks", "action"=> "edit", 
             "params" => array( 
              "Track.id", "Car.id" 
             ) 
           ) 
   

   Można także używać parametrów typu “named”, wystarczy podać dodatkowo indeksy:

           "edycja" => array( 
             "controller"=> "tracks", "action"=> "edit", 
             "params" => array( 
              "parametr_1"=> "Track.id", "parametr_2"=> "Car.id" 
             ) 
           ) 
   

Zachęcam do korzystania z tego elementu i zgłaszania wszelkich niedociągnięć :)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *