Code snippet: ekstrakcja nazwy pola z inputów cakePHP przy pomocy jQuery

Natknąłem się na następujący problem:

Mam formularz wyszukiwania, który wygląda różnie w różnych widokach, jednak na jego podstawie jest budowany url tak samo dla każdego widoku. Na przykład:

// some view
echo $form->create("Model");
echo $form->input("field1");
echo $form->input("field2");
echo $form->input("field3");
echo $form->end("submit");

W zdarzeniu onsubmit chcę wygenerować taki url:
“/field1:value1/field2:value2/field3:value3”
Gdzie valueX to oczywiście wartość danego pola.

Pobranie interesujących nas pól:

$("form input[type!=submit][name!=_method], form select");

Tak można wytargać nazwę pola z “name” inputów (zakładając, że w zmiennej string mamy cały name):

// string.substr(
//  string.indexOf("[", string.indexOf("]"))
// ).slice(1, -1);
// nowa, lepsza, prostsza wersja:
string.substr(
  string.lastIndexOf("[")
).slice(1, -1)


Całość tworzenia linków:

var params = "";

$("form input[type!=submit][name!=_method], form select").each(
  function(index,element) {
   params +=
     element.name.substr(
      element.name.lastIndexOf("[")
     ).slice(1, -1)+
     ":"+
     element.value+
     "/";
  }
);

Przydaje się, jeśli pracujesz z parametrami “named”

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *