Miara sukcesu

“Jeśli chodzi o software rzadko posiadamy znaczące wymagania. Nawet jeśli one istnieją, jedyną miarą sukcesu, która ma znaczenie jest to czy nasze rozwiązanie rozwiązuje zmieniającą się ideę klienta na temat tego czym jest ich problem.”
(Jeff Atwood)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *