__autoload()

Uwaga: Tylko PHP>5!

Gdy definiujesz w PHP każdą klasę osobno może Cię zainteresować magiczna funkcja __autoload()

Załóżmy, że masz pliki MyClass1.php i MyClass2.php z klasami MyClass1 i MyClass2, wtedy zamiast:

include_once("MyClass1.php");
include_once("MyClass2.php");

$obj1 = new MyClass1;
$obj2 = new MyClass2;

Możesz zdefiniować funckję __autoload():

function __autoload($class_name){
	include_once($class_name . ".php");
}

$obj1 = new MyClass1;
$obj2 = new MyClass2;

W wielkich projektach można zaoszczędzić trochę klepania.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *