StartDataShell

Prosty skrypt dla mechanizmu Shell cakePHP obsługujący usuwanie tabel z bazy, czyszczenie zawartości tabel i umieszczanie w nich danych “startowych”:

App::import("core", "Security");

class StartDataShell extends Shell {

  function main() {


   clearCache(null, "models");
   clearCache(null, "persistent");
   clearCache(null, "views");

   $help = true;

   if(isset($this->params['test'])) {
     return 1;
     $help = false;
   }

   if(isset($this->params['drop'])) {
     $this->drop_tables();
     $help = false;
   }elseif(isset($this->params['clear'])) {
     $this->clear_all();
     $help = false;
   }
   if(isset($this->params['fill'])) {

     $this->save_data($this->data());
     $help = false;
   }

   if( $help ) {
     $this->help();
   }
  }


  function data() {
   return array(

           "Group" => array(
            array("id"=> 1, "name"=> "admin"),
            array("id"=> 2, "name"=> "operator"),
            array("id"=> 3, "name"=> "pracownik"),
           ),

           "User"=> array(
            array("id"=> 1, "username"=> "admin", "password"=> Security::hash("admin" , null, true),
               "email"=> "admin@example.com", "group_id"=>1),
            array("id"=> 2, "username"=> "operator", "password"=> Security::hash("operator" , null, true),
               "email"=> "operator@example.com", "group_id"=>2),
            array("id"=> 3, "username"=> "pracownik", "password"=> Security::hash("pracownik" , null, true),
               "email"=> "pracownik@example.com", "group_id"=> 3),
            array("id"=> 4, "username"=> "pracownik2", "password"=> Security::hash("pracownik2" , null, true),
               "email"=> "pracownik2@example.com", "group_id"=> 3),
           ),
          // cała reszta danych demonstracyjnych/ testowych
   );
  }

  function help(){
   $this->out("StartData ");
   $this->hr();
   $this->out("Usage: cake start_data ");
   $this->hr();
   $this->out("Params:");
   $this->out("\t\t-clear - clears all data in database first");
   $this->out("\t\t-fill - fills database with start data");
   $this->out("\t\t-drop - drops all tables in database");
  }  function save_data($data) {
   $this->hr();
   $this->out("Fill:");
   foreach($data as $model => $records) {

     $ModelClass = ClassRegistry::init($model, 'model');

     $ModelClass->Behaviors->disable("Acl");

     $this->out("Saving data for $model model...", false);
     $result = $ModelClass->saveAll($records);

     if($result) {
      $this->out(" ok");
     }else {
      $this->out(" ***error!");
      var_dump($ModelClass->validationErrors);
     }

   }
  }  function drop_tables() {

   $Model = ClassRegistry::init('StartDataDummyModel', 'model');

   $tables = $Model->query("SHOW TABLES");

   $query = "DROP TABLE ";


   foreach($tables as $table) {
     $tname = each($table["TABLE_NAMES"]);
     $tname = $tname["value"];
     $query .= "`$tname` ,";
   }

   $query = trim($query, ",");

   $Model->query($query);

   $this->out("Tables dropped", true);

  }

  function clear_all() {
   $this->hr();
   $this->out("Clear:");
   $models = Configure::listObjects("model");


   foreach($models as $model) {
     App::import("model", $model);
     $this->out("Deleting $model: ", false);
     $ModelClass = ClassRegistry::init($model, "model");
     $ModelClass->Behaviors->disable("Acl");
     $ModelClass->Behaviors->attach("Containable");
     $ModelClass->contain = array();


     $items = array();
     if($ModelClass->useTable) {
      $items = $ModelClass->find("all");
     }

     foreach($items as $item) {
      $this->out($item[$model][$ModelClass->primaryKey].", ", false);
      $ModelClass->delete($item[$model][$ModelClass->primaryKey]);
     }
     $this->out("");
   }
  }


}
App::import('core', "Model");
class StartDataDummyModel extends Model {
  var $name = "StartDataDummyModel";
  var $useTable = false;
}

Użycie:

./cake start_data -help

Nie jest to skrypt najwyższej klasy, na pewno brakuje w nim możliwości konfiguracji z jakiego połączenia z DB korzystać, również prawdopodobnie przydałoby się oddzielić metodę, w której definiowane są dane startowe. Prawdopodobnie przy wzroście ilości tabel (w okolicach 100) mogą zacząć występować problemy z zarządzaniem tymi danymi- jeśli tak będzie dam Wam znać jak sobie z nimi poradziliśmy. Poza tym napisany został on pod kątem MySQL (SHOW TABLES), więc przy innych engine’ach będzie wymagał modyfikacji.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *