Long Polling – tutorial, part 0

I was encouraged by good response on my first tutorial, so started to work on another. Unfortunately I didn’t finish it before my vacation, so I almost lost track of what I was doing. So I decided to ship it to you in parts, so by doing every part before publishing I’ll be back on track, and find more mistakes, so hopefully it will be error-free. Enjoy.

What’s long pooling

Long pooling is one of the method that mimics “server push” behavior on stateless HTTP protocol (which is based on “server pull” principle) . Even though there are web sockets coming, I think it’s a good idea to get familiar with that kind of technique.

We’ll try to create just a bit of simple idea. Combination of chat and bulletin board, where You can post Your messages and can see other users messages appearing in “real time”.

We’ll do it with cakePHP on the server side and http://jquery.com/ on the client side. I assume You are a little bit familiar with that tools – I wouldn’t explain how to configure database connection in cakePHP etc.

The only features on this system are

 • creating new discussion
 • replying in a discussion without reloading a page
 • getting users to see other people replies without reloading the page

on top of that we’ll keep in mind that we are on small budget, so we want our application to be as light for the server as possible (to do that we’ll push as much work to client side as we can).

Preparing project

Let’s get last stable version of cake to get started fast:

$ git clone http://github.com/cakephp/cakephp.git longPolling

Then let’s create a database for our discussions

CREATE TABLE `posts` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `parent_id` int(11) DEFAULT NULL,
 `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
 `lft` int(11) DEFAULT NULL,
 `rght` int(11) DEFAULT NULL,
 `message` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 `modified` datetime NOT NULL,
 UNIQUE KEY `id` (`id`),
 KEY `parent_id` (`parent_id`),
 KEY `lft` (`lft`),
 KEY `rght` (`rght`),
 KEY `user_id` (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci

As You can see, we’ll use “Nested set model” which is implemented by Treebehavior. For maximum simplicity discussions don’t have topics and so, and to start discussion one should just post first message outside of any discussion.

Let’s bake model, controller and views for CRUD – this will be a foundation we’ll be working on. Just don’t mind validation and associations, neither admin routing – it’s not crucial to the topic. Add Tree behavior to Post model.

Cleanup

Now, we have some mess in our code already. `add` and `edit` views duplicate themselves, so I’ll remove `add` view and force PostsController::add() to render `edit` view:

//posts_controller.php 
	function add() {
		if (!empty($this->data)) {
			$this->Post->create();
			if ($this->Post->save($this->data)) {
				$this->Session->setFlash(__('The post has been saved', true));
				$this->redirect(array('action' => 'index'));
			} else {
				$this->Session->setFlash(__('The post could not be saved. Please, try again.', true));
			}
		}
		$this->render("edit");
	}

and, just to make it not look silly – surround code that generates “delete” link with one if statement:

		<?php if(!empty($this->data["Post"]["id"])): ?>
			<li>Html->link(__('Delete', true), array('action' => 'delete', $this->Form->value('Post.id')), null, sprintf(__('Are you sure you want to delete # %s?', true), $this->Form->value('Post.id'))); ?>
		<?php endif; ?>

To finally polish it – remove user_id, lft, rght, modified fields from the form (because there will be automatically filled).

Oh! I almost forgot, to be able to pick some of the existing topics as parent for message you are adding – create that method in PostsController and call it in add and edit actions:

//posts_controller.php
function _getParentPosts(){
	$this->set('parents', $this->Post->find("list"));
}

Now create at least one discussion, so we can start working on some stuff. If it’s not fun for You just run this query:

INSERT INTO `posts` VALUES (1,NULL,NULL,1,8,'first message in the topic.','0000-00-00 00:00:00'),
(2,1,NULL,2,5,'my very first reply to the very first message!','0000-00-00 00:00:00'),
(3,1,NULL,6,7,'I just have some opinion about first message, and will share it with you... soon.','0000-00-00 00:00:00'),
(4,2,NULL,3,4,'I think you shouldn\'t make off-topics here','0000-00-00 00:00:00');

Now we’re up and running, and ready for the fun stuff.

Share Button

Wyłączenie “submit” na czas działania zapytania Ajax

Często spotykam się z tym ostatnio w pracy – jakieś dodatkowe listy są ładowane do formularza i póki się nie załadują `submit` powinien pozostać nieaktywny.

Kod:

jQuery("body").ajaxStart(function(){
 $(".disable-on-xhr").attr("disabled", "disabled");
});
jQuery("body").ajaxStop(function(){
 $(".disable-on-xhr").attr("disabled", "");
});

/** 
* w niektórych przypadkach możesz też chieć odblokować 
* submit gdy zapytanie xhr się nie powiedzie 
**/
jQuery("body").ajaxError(function(){
 $(".disable-on-xhr").attr("disabled", "");
});

Teraz wystarczy przyciskom submit dodać class=”disable-on-xhr” i smiga.

Share Button

Czym Ajax jest, a czym nie?

ajax

ajax


Wpadłem ostatnio na dość ciekawą kwestię – błędne pojęcie na temat ajaxa skutkuje czasem błędną (bardziej skomplikowaną niż trzeba) implementacją jakiejś funkcjonalności.

Problem jest następujący: użytkownik wpisuje kod. My sprawdzamy go na serwerze i jeśli jest prawidłowy, to zwracamy pewne powiązane z nim właściwości (np. wysokość rabatu) i pewien komunikat, który musi być wyświetlony na stronie (np. w przypadku błędnego kodu “kod promocyjny jest niepoprawny”. Dodatkowe wymaganie jest takie: wysokość rabatu ma się pojawić koło ceny całkowitej, cena ma się zmniejszyć o ten rabat, a komunikat ma się pojawić nad przyciskiem “Zamów”, które jest w fizycznie w innym miejscu niż cena. Dobrze by było, gdyby w wypadku nieprawidłowego kodu przycisk zamów był nieaktywny.

Jeśli o Ajaxie myślisz tylko jak o sposobie na podmienianie fragmentów strony bez przeładowania to możesz skończyć z takim dziwadłem:

Wysyłasz trzy ajaxy – jeden update’uje jakiś element z rabatem, drugi pole z wiadomością, a trzeci (o zgrozo) przesyła kod html przycisku (raz disabled, raz enabled). No i jeszcze parsujesz, tniesz i sklejasz zwrócony rabat, żeby odjąć go od ceny.

Teraz zacznij myśleć o Ajaxie, który jest sposobem na komunikację z serwerem bez potrzeby przeładowania strony (przeładowanie strony to też komunikacja z serwerem – my pytamy, on odpowiada, o coś prosimy, serwer coś robi). Do tego po otrzymaniu odpowiedzi z serwera możemy z nią zrobić co chcemy – nie musi się automatycznie i bezmyślnie ładować do diva #ajaxResponseToParse ;) I w końcu, jeśli jeszcze nie wiesz, dowiedz się co to znaczy JSON.

Jeśli dodasz te trzy składniki to możesz skończyć z takim rozwiązaniem:

$.getJSON("http://example.com/check_code/XXX", function(data){
  $("#discount-ammount") = data.discount;
  $("#price").html(data.new_price); // *
  $("#message").html(data.message);
  $("#submit").get(0).disabled = data.submit_disabled;
});

(*) myślę, że dobrze takie rzeczy liczyć w jednym miejscu po stronie serwera.

Albo jednym słowem – wyjdź poza wygodne schematyczne myślenie i rozejrzyj się wokół. Możliwe, że wbijasz wkręt obcasem siedząc na młotku i gwoździe mając w kieszeni.

Share Button