Fat model, skinny controller – przykład

Niedawno przy projekcie trafiliśmy na ciekawy problem. Chciałbym się podzielić z Wami tym czego się nauczyliśmy.

Problem przedstawię w bardzo uproszczonej formie, bo trudno bez machania rękoma przy zabazgranej tablicy wyjaśnić go w całości.

Problem

Mamy formularz dodawania kosztów, który jest dość specyficzny. Można dodać “łysy koszt” i wtedy pojawia się formularz z wyborem firmy i innymi atrybutami. Można jednak z widoku konkretnej firmy wybrać opcję “dodaj koszt” – w takim wypadku lista wyboru firm się nie pojawia.

Dość naturalne jest załatwić to kontrolerem. Są różne możliwości, jedną z nich jest takie zdefiniowanie akcji:

function add($entryId=null) {
  if(!empty($this->data)){
    $this->Cost->save($this->data);
    // redirect w jakieś przyjemne okolice
  }
  if(is_null($entryId)){
   $this->set("entry", $this->Cost->Entry->read(null, $entryId);
  }else{
   $this->set("entries", $this->Cost->Entry->find("list");
  }
}

W widoku wiadomo – jeśli jest $entry, wyświetlimy $entry[“Entry”][“name”] i w jakimś ukrytym inpucie wrzucimy id, jeśli istnieje $entries – wyświetlimy selecta.

Na razie w kontrolerze wygląda to wystarczająco zgrabnie, żeby tego nie ruszać. Ale jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy ilość przypadków jest coraz większa – możesz się zorientować, że dodajesz kolejne argumenty do metody add i rozbudowujesz tą metodę. W takiej sytuacji może Ci pomóc takie podejście.

Propozycja rozwiązania

Po pierwsze olej zwykłe parametry funkcji, a zacznij używać parametrów “named”. Czyli zamiast:
costs/add/1/3/45/23
costs/add/2///22
będziesz miał
costs/add/cost_id:1/entry_id:3/param3:45/param4:23
costs/add/cost_id:2/param4:22

Po drugie – przenieś logikę działania do modelu. np:

//model Cost
function giveMeProperData($params){
  if(isset($params["cost_id")){
   // do sth
   return $some_array;
  }
  if(isset($params["entry_id")){
   // do sth
   return $other_array;
  }
  return array();
}

Kontroler uprość do granic możliwości:

function add($entryId=null) {
  if(!empty($this->data)){
    $this->Cost->save($this->data);
    // redirect w jakieś przyjemne okolice
  }
  $this->data = $this->Cost->giveMeProperData($this->params["named"];
}

A w widoku w zależności od tego w jaki sposób wygląda $this->data renderuj widok.
Jeśli w tablicy jest “entry_id” to wyświetl zawartość $this->data[“Entry”][“name”], a wartość $this->data[“Entry”][“id”] przypisz do jakiegoś ukrytego pola. Itd.

Co zyskujesz?

 1. Kontroler robi to co do niego należy. Przestaje go interesować przypadek właśnie rozpatrywany. Jego interesuje tylko czy został przesłany formularz. Jeśli tak – spróbuj zapisać i przekierować, jeśli nie – pobierz dla niego dane i wyświetl (przekaż do widoku)
 2. Testowanie modeli, choć nie tak proste, jest o niebo łatwiejsze od testowania kontrolerów i widoków – możesz pokryć ważną część aplikacji testami. Możesz testować, czy metoda giveMeProperData() zwraca to, czego się spodziewasz dla konkretnych argumentów.
 3. Jeśli pokryjesz tą metodę testami będziesz mógł w komfortowych warunkach refaktoryzować ten kod – jak się pojawią powtórzenia wyodrębnisz wspólne części itd. Gdyby to siedziała w kontrolerze – nikt nie miałby ochoty tam zajrzeć, a testowanie polegało by głównie na odświeżaniu widoków w przeglądarce dla każdego z przypadków.
 4. Teraz widok jest klasą, która “ma wiedzę” na temat tego jak się zachować w zależności od otrzymanych danych (w prostych przypadkach to już się dzieje – chociażby w akcjach “edit”). Wcześniej część tej wiedzy znajdowała się w kontrolerze.
 5. Przyjemny side-effect wynikający z używania parametrów “named”: Teraz komponując link w widoku zamiast zastanawiać się czy formularz dodawania kosztów dla danej firmy jest pod /costs/add//[id_firmy]/ czy pod /costs/add///[id_firmy] – wiem, że jest pod /costs/add/entry_id:[id_firmy]

Jest oczywiście brak w tym rozwiązaniu – dość sporo kodu wędruje do widoku (który, jak wspomniałem, trudno testować). Jednak pozostawienie architektury w pierwotnym stanie tej kwestii nie rozwiązuje. Na początku masz problem z

 • dużą ilością kodu w kontrolerze
 • kodem kontrolera, który nie jest pokryty testami więc nie będzie refaktoryzowany
 • kodem w widoku, który nie jest pokryty testami

Po zastosowanej zmianie zostanie Ci tylko ostatni punkt. Samodzielnie możesz zdecydować, czy to się opłaca.

Share Button

Dług techniczny – przykład z życia wzięty

Można się spierać co jest długiem technicznym, a co nie jest. Chciałbym Wam pokazać przykład kodu, który świetnie nadaje się do zobrazowania problemu.

Problem:
Na jeden ze stron jest wyszukiwarka- formularz, w którym po wpisaniu danych w inputach i selectach przesyła te dane jako parametry “named”, np.:
example.com/controller/action/field1:value1/field2:value2
Potrzebny jest kawałek kodu javascript, który wygeneruje odpowiedni link i wywoła ten adres

Rozwiązanie 1:

function submitform()
{
  form = document.getElementById('car_form');
  name = form.elements["CarName"].value;
  registration_number = form.elements["CarRegistrationNumber"].value;
  entry = document.getElementById('CarEntry').value
  driver = document.getElementById('CarDriver').value
  linkForm = 'url('/cars/find/')?>';
  location = linkForm+'name:'+name+'/registration_number:'+registration_number+'/entry:'+entry+'/driver:'+driver;
  document.forms["car_form"].action = location;
}

Jest ono poprawne. Warto się zastanowić, czy został w tym przypadku zaciągnięty dług techniczny? Na pewno będą tacy, którzy od razu będą wiedzieć co z tym kodem jest nie tak. Inni będą to czuli w kościach. Resztę pocieszę mówiąc, że ta umiejętność przychodzi z czasem pod warunkiem, że chcesz się uczyć jak pisać dobry kod.

Ten formularz wisi sobie gdzieś w jakimś panelu admina w listingu samochodów. Jednak taka wyszukiwarka jest potrzebna też przy listingu kierowców. Oczywiście kopiujesz rozwiązanie i poprawiasz je do nowych warunków. Nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że robisz to z odpowiednim nastawieniem: “kopiuję kod, żeby móc zauważyć części wspólne i przeprowadzić refactoring” (czasem łatwiej mieć dwa dublujące się elementy i na ich podstawie tworzyć uniwersalny element/funkcje niż wymyślać ją od zera).

No i zabierając się za refactoring – w tym wypadku chciałbym zbudować wspólny element (dla tych co raczej siedzą w RoR – partial), który wywołam sobie tam, gdzie potrzebuję – zaczynam widzieć, że teraz oto przyjdzie mi spłacić ów mistyczny dług techniczny. Na czym on polega? Otóż w moim przykładzie funkcja budująca url jest strasznie “sztywna”. Działa w tym i tylko w tym przypadku. Nie ma najmniejszych znamion uniwersalności. Dlatego teraz, zanim zacznę myśleć o elemencie, muszę tą funkcję przebudować na bardziej uniwersalną. Co to znaczy?

Powinna być w stanie złapać wszystkie inputy i selecty, które są istotne przy budowaniu url’a i iterując po nich sprytnie go zbudować. Mogła by wyglądać na przykład tak:

Rowziązanie 2:

function submitform(){
  var params = "";

  $("#car_form input[type!=submit][name!=_method], #car_form select").each(
  	  function(index,element) {
    	  params +=
    	  		 element.name.substr(
    	  				 element.name.lastIndexOf("[")
    	  		 ).slice(1, -1)+
    	  		 ":"+
    	  		 element.value+
    	  		 "/";
  	  }
  );
  window.location.href = 'url('/cars/find/')?>' + params;
  return false;
}

Teraz inputy i selecty są zbierane bardziej automatycznie (“#car_form input[type!=submit][name!=_method], #car_form select”), a nazwy parametrów są brane z parametru name tych inputów i selectów. Dzięki temu powinna działać dla każdego formularza. Mniejsza o szczegóły.

Jednak rozwiązanie 1 nie było złe. Było wręcz idealne (bo proste i zrozumiałe) tak długo, jak było potrzebne w jednym miejscu. Rozwiązanie 2 mogło zająć przynajmniej 4 razy tyle czasu co pierwsze. Dlatego dopóki nie było powtórzeń kodu – było dobre. Dług techniczny nie istniał. Jednak pojawił się w momencie, kiedy zacząłem refaktoring kodu.

Jak to możliwe, że dług techniczny pojawił się w momencie, kiedy zacząłem go “spłacać”?
Czy istniał cały czas i był ukryty, a ja go nagle odkryłem?

Odpowiem na to pytanie nie wprost: Dług techniczny jest tylko pojęciem umożliwiającym zrozumienie ludziom, kŧórzy nie są programistami, dlaczego nie wolno im zachęcać programistów do chodzenia na skróty. Uzmysławia też (mam nadzieję) niedoświadczonym programistom jakie są niebezpieczeństwa związane z chodzeniem na skróty.

Leniwy Dobry, doświadczony programista w ogóle nie musi zagłębiać się w szczegóły czy dług techniczny istnieje, czy nie. Po prostu tworzy dobry kod.

Share Button

How to merge edit() and add() methods in cakephp…

When You get a closer look at baked controllers You can get the idea that they’re breaking DRY principle.

Can You tell which of two methods in baked controller are almost identical? If not – check out which two views are even more similar. It’s not much of a riddle if You read title of this post again, though. That’s right.

Lets look at views first (in this example we have Thing model wit one field called ‘name’):

// app/views/things/add.ctp
<div class="things form">
<?php echo $this->Form->create('Thing');?>
  <fieldset>
   <legend>
     <?php printf(__('Add %s', true), __('Thing', true)); ?>
   </legend>
  <?php
   echo $this->Form->input('name');
  ?>
   </fieldset>
<?php echo $this->Form->end(__('Submit', true));?>
</div>
<div class="actions">
  <h3><?php __('Actions'); ?></h3>
  <ul>
   <li>
     <?php echo $this->Html->link(
      sprintf(
        __('List %s', true), 
        __('Things', true)
      ), 
      array('action' => 'index')
     );?>
   </li>
  </ul>
</div>
// app/views/things/edit.ctp
<div class="things form">
<?php echo $this->Form->create('Thing');?>
  <fieldset>
   <legend>
     <?php printf(__('Edit %s', true), __('Thing', true)); ?>
   </legend>
  <?php
   echo $this->Form->input('id');
   echo $this->Form->input('name');
  ?>
  </fieldset>
<?php echo $this->Form->end(__('Submit', true));?>
</div>
<div class="actions">
  <h3><?php __('Actions'); ?></h3>
  <ul>
   <li>
     <?php echo $this->Html->link(
      __('Delete', true), 
      array('action' => 'delete', $this->Form->value('Thing.id')), 
      null, 
      sprintf(
        __('Are you sure you want to delete # %s?', true), 
        $this->Form->value('Thing.id')
      )
     ); ?>
   </li>
   <li>
     <?php echo $this->Html->link(
      sprintf(__('List %s', true), __('Things', true)), 
      array('action' => 'index')
     );?>
   </li>
</ul>
</div>

They differ in 3 line (of 16). If there’s a change in model (ie. adding one field) – It’s needed to edit two files. That’s stupid.
Lets take a look at methods:

// app/controllers/things_controller.ctp
function add() {
  if (!empty($this->data)) {
   $this->Thing->create();
   if ($this->Thing->save($this->data)) {
     $this->Session->setFlash(__('The thing has been saved', true));
     $this->redirect(array('action' => 'index'));
   } else {
     $this->Session->setFlash(
      __('The thing could not be saved. Please, try again.', true)
     );
   }
  }
}

function edit($id = null) {
  if (!$id && empty($this->data)) {
   $this->Session->setFlash(__('Invalid thing', true));
   $this->redirect(array('action' => 'index'));
  }
  if (!empty($this->data)) {
   if ($this->Thing->save($this->data)) {
     $this->Session->setFlash(__('The thing has been saved', true));
     $this->redirect(array('action' => 'index'));
   } else {
     $this->Session->setFlash(
      __('The thing could not be saved. Please, try again.', true)
     );
   }
  }
  if (empty($this->data)) {
   $this->data = $this->Thing->read(null, $id);
  }
}

It’s clear that edit() metdod encloses add() method body. There would be no much change if You just paste add() method into second if statement, wouldn’t it?

We’ll fix it with few tricks. We need to know how $this->Thing->create() exactly works. It forces adding of a new element into DB (because save() method works as ‘update’ or ‘create’ and it depends on current model state). But if You don’t pass any parameters to create() method the only thing it does is cleaning $this->data and $this->id (‘this’ means model Thing in current context).
There’s no way that $this->Thing->data contains any junk while executed, so it’s safe to drop this line – it will still work (is it?! – spoiler).
Now whole method body is identical with code block in edit method. Lets drop add() method and it’s view. Alter old links pointing at /things/add to /things/edit/ (without param).
Lets try out how does it work right now?

Based on version – 1.2 will crush, 1.3 shows “Invalid thing” alert. I’ll focus on 1.3 version (as far as I remember changing method signature from edit($id) to edit($id=null) should get You back on track in 1.2).

From now on we can assume that when there’s no id in url – it means that someone want to add new Thing, so it’s ok to delete this if statement:

// app/controllers/things_controller.php
		if (!$id && empty($this->data)) {
			$this->Session->setFlash(__('Invalid thing', true));
			$this->redirect(array('action' => 'index'));
		}

Now we can add new Things through edit() form- everything works ok now.
It’s good to polish this view, though. “edit” header look silly while adding new Thing… so delete button.

pimp up Your legend tag:

// app/views/things/edit.ctp
 		<legend>
 		  <?php printf(
 		   (!is_null($this->data["Thing"]["id"])?__('Edit %s', true): __('Add %s', true)),
 		   __('Thing', true));
 		  ?>
 		 </legend>

and surround first li element in if block:

// app/views/things/edit.ctp
<?php if(!is_null($this->data["Thing"]["id"])): ?>
  <li>
   <?php echo $this->Html->link(
     __('Delete', true), 
     array('action' => 'delete', $this->Form->value('Thing.id')), 
     null, 
     sprintf(
      __('Are you sure you want to delete # %s?', true),
      $this->Form->value('Thing.id')
     )
   ); ?>
  </li>
<?php endif; ?>

That’s it.


Removing $this->Thing->create() not so secure?

I said that after deleting this line nothing bad will happen.
It’s true, but only if You make all the changes explained in this post. If You just remove $this->Thing->create() You’ll get an security issue. Someone could send prepared post request to this address with field named “data[Thing][id]” and edit an element through add action.
If you heavily depends on ACL authorisation, and one group of users can add Things, and other can edit them – member of the first group can raise his privileges by well prepared post request.
I think it’s rather rare situation. If You are interested in fixing this – please comment this post.

Share Button